Christmas Haley HickeyChristmas Jessica MuffleyChristmas Kathryn BroadwayChristmas Katie GarrisonChristmas Randa LittonChristmas Rikki HjeldenChristmas Sara WestChristmas Zach WehlageDarby ChristmasKalei HavensKatelyn ChristmasMackenzie PrislovskyShana Christmas